เราจัดเก็บข้อมูลคุณอย่างไร

เราเก็บข้อมูลของคุณบนผู้ให้บริการคลาวด์เซิฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย โดยเราเก็บข้อมูลไว้ที่ Server ของเราซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัย 2 ชั้น และเราเก็บข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูง โดยต้องมีการใช้ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านในการเข้าถึง มี log ในการเข้าถึง อีกทั้งผู้ให้บริการคลาวด์เซิฟเวอร์ก็มีมาตรการ และมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


เราจะเก็บช้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งสุดท้าย เมื่อพ้นช่วงเวลาดังกล่าว เราอาจลบข้อมูลของคุณจากระบบของเรา


สิทธิในการควบคุมข้อมูลของคุณ

เราต้องการให้คุณรู้ว่าคุณมีสิทธิบนข้อมูลของคุณดังนี้ สิทธิที่จะเข้าถึง

- คุณมีสิทธิขอคัดลอกข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ โดยอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่คำนวณตาม Man-Day ที่ต้องใช้ในการทำตามคำขอของคุณในอัตรา การให้บริการปกติของเรา สิทธิที่จะโต้แย้ง

- คุณมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้อง และสามารถแจ้งให้เราเพิ่มข้อมูลของคุณที่คุณคิดว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน สิทธิที่จะถูกลืม

- คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สภาพแวดล้อม และข้อจำกัดที่เหมาะสม โดยอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่คำนวณตาม Man-Day ที่ต้องใช้ในการทำตามคำขอของคุณในอัตราการให้บริการปกติของเรา สิทธิที่จะจำกัดการใช้ข้อมูล

- คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สภาพแวดล้อม และข้อจำกัดที่เหมาะสม โดยอาจจะมีค่าธรรม เนียมที่คำนวณตาม Man-Day ที่ต้องใช้ในการทำตามคำขอของคุณในอัตราการให้บริการปกติของเรา สิทธิที่จะคัดค้านการใช้ข้อมูล

- คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สภาพแวดล้อม และข้อจำกัดที่เหมาะสม โดยอาจจะมีค่า ธรรมเนียมที่คำนวณตาม Man-Day ที่ต้องใช้ในการทำตามคำขอของคุณในอัตราการให้บริการปกติของเรา สิทธิที่จะนำข้อมูลออกไปยังที่อื่น

- คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราช่วยส่งข้อมูลของคุณออกไปยังตัวคุณเอง หรือหน่วยงานอื่นที่คุณกำหนด โดยอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่ คำนวณตาม Man-Day ที่ต้องใช้ในการทำตามคำขอของคุณในอัตราการให้บริการปกติของเรา


ถ้าคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ เราจะพยายามตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด และจะใช้เวลาที่เหมาะสมในการทำตามคำขอของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ สามารถส่งอีเมลมาที่ Contact@Usedmallonline.Com หรือโทรหาเราได้ที่ 08-3344-3535 ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตะกร้าสินค้า

รายการที่ชอบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Chat